logo_vedecky_humor

#CodeWeek 2020 - Programujeme vedecký humor (12.-25.10.2020)

Kód CodeWeek for All: cw20-rQCAh

Ciele aktivity

Očakávaný výsledok aktivity

Priebeh aktivity

Scratch štúdio Programujeme vedecký humor

Odporúčania k celkovému vývoju Scratch projektov

Formy naprogramovaných humorných projektov

Odporúčania k návrhu, programovaniu a registrácii Scratch projektov

Kontakt na organizátora aktivity

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky
Jesenná 5, 041 54 Košice
E-mail: lubomir.snajder(na)upjs.sk
Web: http://ics.upjs.sk/~snajder/


©2020, Ľubomír Šnajder, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta